188bet备用网址

188bet备用网址

寒热鼠,乃水脏之毒,上出于脉,为寒为热也。故人年二十骨髓方坚,唯麋鹿之角,自生至坚,无两月之久,大者至二十余斤,计一日夜须生数两。

春分节后,蜂采花心之粉,置之两髀而归,酝酿成蜜。李时珍疑其始常山,故得此名,余以此思常山之草,盖禀西北金水之化而气出于东南。

《食疗本草》禹锡曰∶唐同州刺史孟诜撰。 青红二种,皆名戎盐。

近道处处有之,三四月布地生苗,本有白毛,其叶二四相连,五六月开黄白紫花,结黑子。云某草一束者,三两为正。

小承气但用大黄,不用芒硝,所以行肠胃之燥结也。主治惊痫螈,寒热邪气,癫疾,鬼精蛊毒,肠痔。

秋月始鸣,小而色青紫者,曰蟪蛄。凡诸草、木、昆虫,产之有地;根、叶、花、实,采之有时。

Leave a Reply